Fast fashion sänker originalpriser och reapris

Fast-fashion i Europa sänker i februari sina originalpriser drastiska -6%, jämfört med ifjol. Det faktiska försäljningspriserna stiger samtidigt 3%. Realisationerna stannar i år på låga -21%. Det visar Norna analytics månadssiffror hos fyra ledande fast-fashionbolag.

– Sänkta originalpriser kan vara en reaktion på svagare köpkraft hos konsumenterna. Uniqlo och Gap sänker. Gap sänker hela -28%. Zara introducerar samtidigt sin nya kollektion till samma pris som i fjol. H&M-koncernen fortsätter däremot att höja priserna 8% jämfört med i fjol. Bolagens mycket olika vägvalen i priser kan tyda på att bolagen letar nya roller på marknaden, säger Michael Collaros, vd Norna analytics.

De stora prissänkningarna på Zara:s originalpriser tycks vara över för säsongen. Från sänkningen med -11% i januari står priserna nu stilla. H&M fortsätter samtidigt att höja.

– H&M:s originalpriser är fortsatt höga i februari. De är 8% över samma månad i fjol. Det kan vara ett nytt mer offensivt H&M vi ser, säger Michael Collaros.

Gap och Uniqlo fortsätter att sänka sina originalpriser i Europa.

– Gap bromsar kraftigast, -28% jämfört med samma månad i fjol. De sänker originalpriser mest och minskar samtidigt sortimentet i Europa med drastiska -36%. Även Zara minskar sortimentet 7%. Emot detta utvecklas Uniqlo och H&M som ökar sortimentet 4% respektive 8%. De tolkar uppenbarligen efterfrågan mycket olika, säger Michael Collaros.

De faktiska försäljningspriserna är mer stabila. Zara:s snittpris är upp 4%, jämfört med i fjol.

– HM har nu 6% högre försäljningspris än i fjol. Under januari var samma siffra 13%. Det kan vara en ovanligt stark tilltro till det egna sortimentet. Gap och Uniqlo gör mycket små förändringar, säger Michael Collaros.

Realisationerna i februari pekar på prissänkningar om -21% jämfört med ordinarie pris. Det är ned jämfört med motsvarande i januari då nivån var -17%. Men årets realisationerna är samtidigt mindre än fjolårets snitt -28%.

– Bolagen använder reorna markant olika. Zara, H&M och Uniqlo behåller närmast samma rabattnivåer från i fjol. Samtidigt har Zara i år dubbelt större rabatter än de två andra. Det är ett mönster vi känner igen. Gap har samtidigt tagit steget från en av de stora rabatterna till nu klart minst rabatter, säger Michael Collaros.

Scroll to Top