Zara sänker originalpriserna. H&M höjer.

Fast fashion inleder året med breda prissänkningar. Tre av fyra bolag sänker originalpriserna 3-26 %, jämfört med i fjol. Priserna på utförsäljningar går emotsatt riktning och stiger 6 %. Priserna på realisationer minskar något till i snitt -17%. Det visar Norna analytics månadssiffror hos de fyra stora bolagen.

– Fashionbolagen sänker originalpriserna i januari. I flera fall ser vi stora sänkningar. Orsaken är sannolikt svagare köpkraft hos konsumenter. H&M sticker ut och höjer originalpriserna 9% jämfört med januari i fjol. Vilket bolag som är rätt i priscykeln kan bli årets thriller i fast fashionindustrin, säger Michael Collaros, vd Norna analytics.

Zara börjar året med att sänka originalpriserna -3%, jämfört med januari i fjol. Sänkningen är särskilt markant mot december. Därifrån har originalpriserna sänkts -12%.

– Zara fortsätter med stora kast i sina priser. Tydligast syns det i Zaras utförsäljningar där de sänkt priserna hela -36% jämfört med december. Det påminner om tidigare år, men sänkningarna är brantare och djupare, säger Michael Collaros.

H&M däremot höjer priserna. H&M höjer originalpriserna i januari 9% och även försäljningspriserna ökar med 13% jämfört med i fjol.

– Gapet i H&Ms och Zaras olika pris-arbete är ovanligt stort. Zara ser ut att bromsa priserna när H&M ökar. De tolkar konsumenternas köpkraft väldigt olika, säger Michael Collaros.

Gap och Uniqlo har också börjat året med sänkta originalpriserna. De sänker -25 respektive -2% i Europa. Samtidigt höjer de priserna vid utförsäljningar med 9 respektive 0%.

– Intressant att de utomeuropeiska Gap sänker originalpriserna kraftigast i branschen här i Europa. Samtidigt rear Uniqlo betydligt mindre. Samtidigt breddar de sortimentet hela 21%. Gap däremot minskar antalet varor 40%. Gap och Uniqlo tycks positionera om sig. Exakt hur är för tidigt att bedöma, säger Michael Collaros.


I utförsäljningarna under januari höjer tre av fyra fashionbolag sina priser. H&M och Gap höjer mest. De höjer 9-13%, jämfört med i fjol.

– Fashionbolagen sätter dyrare försäljningspriser i år. Kanske lagren mer i rätt nivå. Klart mest stiger H&M:s försäljningspriser 13%. Det är en kraftig förändring, i linje med H&Ms kraftigt högre originalpriser. H&Ms nya trend är tydlig. Men kan förändras under våren, säger Michael Collaros.

Realisationerna under januari är i år -17%. Det är markant ned från -8% i december.

– Realisationerna är samtidigt mindre i år. I fjol var samma siffra hela -26%. H&M började i år sin rea redan i december. Medan Zara sänker mer, men först i januari. Vilket prisval som ger mest intäkter återstår att se, säger Michael Collaros.

För mer data: Michael Collaros mobiltfn. +46 70 845 23 34. Norna analytics samlar och analyserar fashion-data från 600 fast fashion bolags hemsidor. Det gäller priser, utförsäljningar, sortiment, hållbarhet, material, färger mm. 

Scroll to Top